Home Index
(ja) jím I eat
(ty) jíš You (informal, singular) eat
(on,ona) He / She / It eats
(my) jíme We eat
(vy) jíte You (formal / plural) eat
(oni) jedí They eat
Click to conjugate In Verbs